Παρέχουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας με στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το κάθε προϊόν.

iMaint READY-TO-RUN

Η υπηρεσία READY-TO-RUN είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις μεγάλων, πολύπλοκων εγκαταστάσεων στις οποίες πιθανά θα πρέπει να γίνει και αναθεώρηση των διαδικασιών συντήρησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, τo iMaint μπορεί να παραδοθεί στον πελάτη έτοιμο για παραγωγική λειτουργία , παραμετροποιημένο και προσαρμοσμένο στις διαδικασίες της επιχείρησης. Οι σύμβουλοι μηχανικοί της i2s θα αναλύσουν τις εγκαταστάσεις, θα καταγράψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης, θα προτείνουν πρότυπες διαδικασίες συντήρησης και αφού καταχωρήσουν όλα τα στοιχεία στη βάση δεδομένων θα παραδώσουν το λογισμικό έτοιμο για χρήση.

Οι υπηρεσίες READY-TO-RUN βασίζονται στις απαιτήσεις, τον τρόπο λειτουργίας και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη και σχεδιάζονται πάντοτε με κύριο μέλημα την πλήρη κάλυψη των αναγκών του.

Δίνουν τη δυνατότητα στους νέους πελάτες μας να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο αλλά και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών μας.

Εκπαίδευση

Στην i2s θεωρούμε την εκπαίδευση των χρηστών καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική και επιτυχημένη λειτουργία του λογισμικού.

Για το λόγο αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στις υπηρεσίες εκπαίδευσης ακολουθώντας μια δοκιμασμένη και περιεκτική μεθοδολογία η οποία είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Συγκεκριμένα η εκπαίδευση των χρηστών περιλαμβάνει, εκτός φυσικά από την παρουσίαση των λειτουργιών του προγράμματος,

  • καθοδήγηση για την καλύτερη δυνατή παραμετροποίηση του λογισμικού – προτάσεις από τα εξειδικευμένα στελέχη της i2s
  • καθοδήγηση για τη διεκπεραίωση όλων των καθημερινών εργασιών (απλών και πιο σύνθετων) της επιχείρησης μέσα από το λογισμικό. Σε κάθε περ ίπτωση το λογισμικό προσαρμόζεται στις διαδικασίες που ακολουθούνται στην επιχείρηση και οι οποίες έχουν αναλυθεί και γίνει πλήρως κατανοητές από τους εκπαιδευτές πριν από το στάδιο της εκπαίδευσης

Στους χρήστες μοιράζεται έντυπο υλικό της εκπαίδευσης ενώ εκτός από το Manual του λογισμικού μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες και στο αρχείο βοήθειας (Help file) που συνοδεύει την εφαρμογή.

Τεχνική Υποστήριξη – Τηλεφωνική Υποστήριξη

Το τεχνικό τμήμα της i2s βρίσκεται πάντα δίπλα στον πελάτη για να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης που αφορούν είτε τεχνικά θέματα (εγκατάσταση, αναβάθμιση της εφαρμογής, επίλυση τεχνικών προβλημάτων κλπ) είτε βοήθεια στη χρήση του λογισμικού.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται στους πελάτες και On site, τηλεφωνικά και με τη βοήθεια του Internet.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το άριστα καταρτισμένο προσωπικό της i2s είναι στη διάθεση των πελατών τόσο κατά την υλοποίηση του έργου όσο και σε όλη τη διάρκεια χρήσης των εφαρμογών μας. Ενδεικτικά, μερικές από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε:

  • Παράδοση του λογισμικού έτοιμου για παραγωγική λειτουργία (ready-to-run)
  • Προτάσεις για τη βέλτιστη παραμετροποίηση του λογισμικού
  • Προτάσεις για καλύτερη οργάνωση της συντήρησης (π.χ. πρότυπες διαδικασίες συντήρησης
  • Καταχώρηση στοιχείων στο πρόγραμμα (Data entry)

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένους συμβούλους μηχανικούς που διαθέτουν σημαντική εμπειρία τόσο στην οργάνωση και υλοποίηση μεγάλων έργων όσο και σε θέματα συντήρησης.