Ιστορικό

Η i2s ιδρύθηκε το 1997 με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και κυρίως την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων λογισμικού.

Επενδύουμε στην τεχνολογία και συμμετέχουμε ενεργά στη δημιουργία της. Αναπτύσσουμε συστήματα πληροφορικής που ωφελούν τις επιχειρήσεις και τις στηρίζουν στις δραστηριότητές τους.

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι: ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης (σε θέματα λογισμικού) παροχή υπηρεσιών συμβούλου για μεγάλα έργα πληροφορικής

Λύσεις Λογισμικού

Χρησιμοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία μας για να αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τεχνολογίες πληροφορικής που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην

1. Ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού. Παρέχουμε λύσεις λογισμικού για

  • Συντήρηση Εξοπλισμού – Εγκαταστάσεων (Maintenance Management)
  • Service Management – Facility Management
  • Διαχείριση πελατών (λύσεις CRM)
  • Ειδικές εφαρμογές για γεωγραφικά κατανεμημένες επιχειρήσεις όπως ομίλους εταιριών (internet based applications, cloud)
  • Εφαρμογές για κάθετες αγορές (διαχείριση ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων)2. Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών στους παραπάνω τομείς, προσανατολισμένων στις ανάγκες του πελάτη (custom-made software).

2. Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών στους παραπάνω τομείς, προσανατολισμένων στις ανάγκες του πελάτη (custom-made software).

Τεχνογνωσία

Οι λύσεις λογισμικού που δημιουργεί και προτείνει η εταιρία μας

  • έχουν το χαρακτηριστικό της προηγμένης τεχνολογίας (χρήση state-of-the-art τεχνολογιών λογισμικού)
  • βλέπουν στο μέλλον
  • είναι απλές στη χρήση τους (για τον τελικό χρήστη), παρέχοντας ένα ελκυστικό και ευχάριστο περιβάλλον επικοινωνίας

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εταιρία μας για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού ε ίναι διεθνώς αναγνωρισμένες σαν state-of-the-art: Object-Oriented, Multi-tier, κλπ.

Όλες οι εφαρμογές είναι συμβατές με οποιαδήποτε SQL based βάση δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, η επιλογή του συστήματος βάσης δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη.

Για να παρέχουμε υψηλής ποιότητας λύσεις, εφαρμόζουμε ισχυρές διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του λογισμικού (ανάλυση, υλοποίηση, τεκμηρίωση).