Επενδύουμε σε Έρευνα και Ανάπτυξη μέσα από:

 • Επιστημονική συνεργασία με Οργανισμούς, Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια σε Διεθνές Επίπεδο (University of TWENTE-Ολλανδία, LABEIN – Ισπανία, Aalborg Univeristy-Δανία, …)
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕSPRIT, INCO, CRAFT, IST, GROWTH, …)

Η Έρευνα και Ανάπτυξη είναι μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της εταιρίας, μιας και της επιτρέπει να εκσυγχρονίζει τα προϊόντα της, να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει καινοτομικές και πρωτοπόρες λύσεις στους πελάτες της.

Η ικανότητα της εταιρίας μας να εκπονεί μεγάλα έργα στα πλαίσια Κοινοτικών (ΕSPRIT, IST, INCO, CRAFT) και Εθνικών (ΠΑΒΕ) προγραμμάτων, η γνώση των Εθνικών και Κοινοτικών μηχανισμών διαχείρισης και η συνεργασία της με σημαντικούς εταίρους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα της έδωσε την δυνατότητα ανάπτυξης τεχνογνωσίας και προώθησης σύγχρονων λύσεων στον τομέα της πληροφορικής.

Μερικά από τα έργα στα οποία συμμετέχει ή συμμετείχε η εταιρία είναι:

 • ASSIST COOP-CT-512841
 • AAL 2008-1-99 – H.O.P.E.
 • CRAFT BES2-5289 ITSAFE
 • ESPRIT 25123 – CUTE
 • INCO 96 2329 MEDINA
 • ESPRIT 23707 – DECIDE IT
 • CRAF-1999-70204 – CINTRANET
 • GRD1 – 2000 – 25827-COIMPROVE
 • IST-1999-56403, Know IT